15 நிமிடங்களில் சுவையான, மணம் மிகுந்த நண்டு மசாலா சமையல் செய்யலாம்

| Cook Crab Masala in 15 mins. From the kitchen of "the Valsi", a BARN Media Production.

 #CrabMasala #CrabRecipe #SecretofTheValsi #theValsi #நண்டுமசாலா #நண்டு #மசாலா #VirudhunagarSamayal #VirudhunagarCooking #BARNmedia